Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων

"Οι γραφειοκρατίες είναι "μη - δημοκρατικες" (με τη δική μου έννοια της λέξης)। Εμπερικλείουν αναρίθμητους μικρούς δικτάτορες, οι οποίοι, πρακτικά, ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεών τους।"
" Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι χαριν της ειρήνης είμαι αντίθετος με το λεγόμενο κίνημα της ειρήνης। Πρέπει να μαθαίνουμε απο τις εμπειρίες μας। Και δυο φορές ήδη, το κίνημα της ειρήνης συνέβαλλε στο να ενθαρρύνει τον επιτιθέμενο। Ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος ο δεύτερος περίμενε ότι, παρά την εγγύηση του για το Βέλγιο, η Αγγλία, για ειρηνιστικούς λόγους, δεν θα έμπαινε σε πόλεμο। Και ακριβώς το ίδιο σκέφτηκε και ο Χίτλερ, παρά την εγγύηση της Αγγλίας για την Πολωνία।"
"Θεωρώ την ύπαρξη υπερβολικού πλήθους κομμάτων ως δυσπραγία, και, κατά συνέπεια, και το αναλογικό δικαίωμα, επίσης। Γιατί η ύπαρξη υπεράριθμων κομμάτων οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας, στις οποίες κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη προ του λαού, λόγω του ότι αυτή η συνεργασία είναι ένας αναγκαστικός συμβιβασμός"

"Η Ιστορία τελειώνει με τη σημερινή μέρα। Μπορούμε να μάθουμε απο αυτήν। Το μέλλον εντούτοις, δεν είναι ποτέ προέκταση του παρελθόντος και δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα απο αυτό। Το μέλλον δεν υφίσταται ακόμη, και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη μας: να επηρεάσουμε το μέλλον, εις τρόπον ώστε όλα όσα κάνουμε να αποβαίνουν προς τη βελτίωση του। Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα εκείνα που έχουμε μάθει από το παρελθόν। Και κάτι πολύ σημαντικό που θα έπρεπε να έχουμε μάθει: Να είμαστε σεμνοί"


Δεν υπάρχουν σχόλια: